Are you looking for a calf trader? Boerkamp!

Boerkamp guarantees experience, professionalism and reliability. After all, our motto is: “A promise is a promise”!

Actueel

Kabinet: stikstofprobleem snel en zorgvuldig aanpakken

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. Tegelijkertijd krijgen overheden meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

08 October 2019
Lees meer

International calf trade

The company was founded in 1963 by Bennie Boerkamp. He started his one-man business 'Veehandel Bennie Boerkamp' with only a couple of calves. In the seventies the company starts to import and export calves and does business with Germany, France, Italy and Czech Republic.

German calves

From the late nineties Boerkamp mainly focuses on trade in German calves. The company name changes into ‘bBoerkamp  Import-Export BV’ and in 2010 Bart Boerkamp takes over his father’s company. In the meantime Boerkamp has become a great player in the north and northeast of Germany. 

Lees meer

Productivity

Boerkamp is characterized by short communication lines, thanks to a relatively flat structure. Of course, productivity benefits from it. With only few people (and a low cost structure) a lot of work is realized. The company carries out most things itself. We only put out work if we believe it’s an added value for our company. 

Business activities

The business activities of Boerkamp can be divided into:

  • German calves
  • Dutch calves
  • Starter calves
  • Calf transport
  • Partnerships

Reliable

Are you looking for a reliable calf trader? Boerkamp strives for sustainable relationships and has a solid network of suppliers and customers. Curious? Interested? Please, feel free to contact us.